به مرور زمان درزهای سنگها باز میشود و سنگ کیفیت اولیه خود را از دست میدهد ولی اگر روی سنگ کفسابی انجام شود سنگ ضدعفونی میشود و سنگ حالت براقیت خود را حفظ و دوام بیشتری پیدا میکند.

what-harm-if-the-stone-is-a-stone-not-floor-grinding-1

بهروز زعفرانی

۰۹۱۲۴۰۸۵۹۷۵